Uvod
Ovi Standardni uslovi veb sajta napisani na ovoj veb stranici upravljaće vašim korišćenjem naše veb stranice, Prodajamodafinila koja je dostupna na prodajamodafinila.com.

Ovi Uslovi će se primenjivati u potpunosti i uticati na vaše korišćenje ove veb stranice. Koristeći ovu veb stranicu, složili ste se da prihvatate sve odredbe i uslove koji su ovde napisani. Ne smete da koristite ovu veb lokaciju ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih Standardnih uslova veb lokacije. Ovi Uslovi i odredbe su generisani uz pomoć Generatora uzoraka uslova i odredbi.

Maloletnicima ili osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno da koriste ovu veb stranicu.

Prava intelektualne svojine
Osim sadržaja koji posedujete, prema ovim Uslovima, Prodajamodafinila i/ili njeni davaoci licence poseduju sva prava intelektualne svojine i materijale sadržane na ovoj veb stranici.

Dodeljuje vam se ograničena licenca samo za potrebe pregleda materijala koji se nalazi na ovoj veb lokaciji.

Ograničenja
Izričito ste ograničeni na sve sledeće:

objavljivanje bilo kog materijala sa veb stranice u bilo kom drugom mediju;
prodaju, podlicenciranje i/ili na drugi način komercijalizovati bilo koji materijal sa veb stranice;
javno izvođenje i/ili prikazivanje bilo kog materijala sa veb stranice;
korišćenje ove veb stranice na bilo koji način koji je ili može biti štetan za ovu veb lokaciju;
korišćenje ove veb stranice na bilo koji način koji utiče na pristup korisnika ovoj veb lokaciji;
korišćenje ove veb stranice protivno važećim zakonima i propisima, ili na bilo koji način može naneti štetu veb stranici, bilo kojoj osobi ili poslovnom subjektu;
angažovanje u bilo kakvom prikupljanju podataka, prikupljanju podataka, ekstrakciji podataka ili bilo kojoj drugoj sličnoj aktivnosti u vezi sa ovom veb lokacijom;
koristeći ovu veb stranicu za učešće u bilo kakvom oglašavanju ili marketingu.
Određenim oblastima ove veb stranice zabranjen je vaš pristup i Prodajamodafinila može dalje ograničiti vaš pristup bilo kojoj oblasti ove veb stranice, u bilo koje vreme, po apsolutnoj diskreciji. Svaki korisnički ID i lozinka koje možda imate za ovu veb lokaciju su poverljivi i morate takođe da čuvate poverljivost.

Vaš sadržaj
U ovim Standardnim uslovima i odredbama veb sajta, „Vaš sadržaj“ će značiti bilo koji audio, video tekst, slike ili drugi materijal koji odaberete da prikažete na ovoj veb lokaciji. Prikazivanjem vašeg sadržaja dajete Prodajmodafinili neekskluzivnu, neopozivu licencu za podlicenciranje širom sveta za korišćenje, reprodukciju, prilagođavanje, objavljivanje, prevod i distribuciju u bilo kom i svim medijima.

Vaš Sadržaj mora biti vaš i ne sme da zadire u prava trećih strana. Prodajamodafinila zadržava pravo da ukloni bilo koji Vaš sadržaj sa ove veb stranice u bilo koje vreme bez prethodne najave.

Vaša privatnost
Molimo pročitajte Politiku privatnosti.

Nema garancija
Ova veb lokacija je obezbeđena „kao što jeste“, sa svim greškama, a Prodajamodafinila ne izražava nikakve izjave ili garancije, bilo koje vrste u vezi sa ovom veb lokacijom ili materijalima sadržanim na ovoj veb lokaciji. Takođe, ništa što se nalazi na ovoj veb stranici neće se tumačiti kao savet.

Ograničenje odgovornosti
Ni u kom slučaju Prodajamodafinila, niti bilo koji od njenih službenika, direktora i zaposlenih, neće biti odgovorni za bilo šta što proizilazi iz ili na bilo koji način povezano sa vašim korišćenjem ove veb stranice, bilo da je takva odgovornost pod ugovorom. Prodajamodafinila, uključujući njene službenike, direktore i zaposlene, neće se smatrati odgovornim za bilo kakvu indirektnu, posledičnu ili posebnu odgovornost koja proističe iz ili na bilo koji način u vezi sa vašim korišćenjem ove veb stranice.

Obeštećenje
Ovim u najvećoj meri obeštećujete Prodajamodafinila od i protiv bilo koje i/ili svih obaveza, troškova, zahteva, uzroka tužbe, štete i izdataka nastalih na bilo koji način u vezi sa vašim kršenjem bilo koje od odredbi ovih Uslova.

Odvojivost
Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova nevažeća prema bilo kom važećem zakonu, takve odredbe će biti izbrisane bez uticaja na preostale odredbe ovde.

Varijacija uslova
Prodajamodafinila je dozvoljeno da revidira ove Uslove u bilo kom trenutku kako smatra prikladnim, a korišćenjem ove veb stranice od vas se očekuje da redovno pregledate ove Uslove.

Zadatak
Prodajamodafinila je dozvoljeno da ustupa, prenosi i podugovara svoja prava i/ili obaveze prema ovim Uslovima bez ikakvog obaveštenja. Međutim, nije vam dozvoljeno da ustupite, prenosite ili podugovarate bilo koje od svojih prava i/ili obaveza prema ovim Uslovima.

Čitav sporazum
Ovi Uslovi čine ceo ugovor između Prodajamodafinila i vas u vezi sa vašim korišćenjem ove veb stranice i zamenjuju sve prethodne sporazume i dogovore.

Merodavno pravo i nadležnost
Ovi Uslovi će biti regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima države rs, a vi ste podvrgnuti neisključivoj nadležnosti državnih i saveznih sudova koji se nalaze u rs za rešavanje bilo kakvih sporova.

Back to Top
Product has been added to your cart